Telefoongidsen

De regelgevende bepalingen met betrekking tot de telefoongidsen zijn in hoofdzaak vervat in artikel 45 van de wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005. Het begrip telefoongids wordt in artikel 2, 49° van diezelfde wet gedefinieerd.

Dat regelgevingskader stelt dat:

 • al wie een telefoongids wenst te vervaardigen, verkopen of verspreiden, verplicht is een aangifte te doen bij het BIPT;
 • de operatoren die telefoondiensten bieden de gegevens van hun abonnees ter beschikking moeten stellen aan de uitgevers van telefoongidsen onder billijke, redelijke en niet-discriminerende technische, financiële en commerciële voorwaarden;
 • de operatoren ook de gegevens van personen die niet willen dat hun naam verschijnt in de telefoongids moeten meedelen zodat de uitgevers een telefoongids kunnen bezorgen aan deze personen;
 • de uitgevers van telefoongidsen de gegevens afkomstig van de operatoren enkel mogen gebruiken om telefoongidsen te vervaardigen.

Een koninklijk besluit van 27 april 2007 definieert de voorwaarden waaronder de telefoongidsen worden vervaardigd, verkocht of verdeeld alsook de inhoud en de vorm van de aangifte die moet worden gedaan wanneer een persoon telefoongidsen wenst uit te geven.

In een advies van 18 februari 2009 worden de nadere bepalingen vastgelegd volgens welke de operatoren die telefoondiensten aanbieden de gegevens betreffende hun abonnees aan de uitgevers van telefoongidsen moeten bezorgen.

De personen die een aangifte hebben gedaan krachtens artikel 45 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en artikel 2 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende de voorwaarden waaronder de telefoongidsen worden vervaardigd, verkocht of verspreid, de inhoud en de vorm van de aangifte die bij het Instituut moet worden gedaan, zijn:

 • PROXIMUS
  Koning Albert II-laan 27
  1030 Brussel
   
 • KAPITOL S.A.
  Sint-Jobsesteenweg, 506
  1180 Ukkel
   
 • E.D.A. (EUROPEAN DIRECTORY ASSISTANCE NV)
  Kraainemlaan 33
  1950 Kraainem
   
 • FCR Media Belgium
  Uitbreidingstraat 82
  2600 Berchem
   
 • De Klapper
  Engelendale 2
  9900 Eeklo

Inlichtingendiensten

De basisregelgevingsbepalingen betreffende de inlichtingendiensten zijn vervat in artikel 46 van de wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005.

Dat regelgevingskader stelt dat:

 • al wie een inlichtingendienst wenst aan te bieden, verplicht is een aangifte te doen bij het BIPT;
 • de operatoren die telefoondiensten bieden de gegevens van hun abonnees ter beschikking moeten stellen aan de aanbieders van inlichtingendiensten onder billijke, redelijke en niet-discriminerende technische, financiële en commerciële voorwaarden;
 • de aanbieders van inlichtingendiensten de data die ze hebben ontvangen enkel mogen gebruiken om inlichtingendiensten te verstrekken.

Een koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende de telefonische inlichtingendienst bepaalt meer in het bijzonder de inhoud en de vorm van de aangifte die moet worden gedaan wanneer iemand een inlichtingendienst wenst te verstrekken.

In een advies van 18 februari 2009 worden de nadere bepalingen vastgelegd volgens welke de operatoren die telefoondiensten aanbieden de gegevens betreffende hun abonnees aan de aanbieders van inlichtingendiensten moeten bezorgen.

Personen die een aangifte hebben gedaan krachtens artikel 46 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en artikel 2 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende de inlichtingendiensten zijn:

 • PROXIMUS naamloze vennootschap van publiek recht
  Koning Albert II-laan 27
  1030 Brussel
   
 • E.D.A. (EUROPEAN DIRECTORY ASSISTANCE NV)
  Tervurenlaan 412
  1150 Brussel

Naar boven