De gewogen gemiddelde kapitaalkosten (WACC) weerspiegelen de kosten voor een onderneming om zich te financieren, deels bij haar aandeelhouders (eigen vermogen) en deels bij derden (schulden). Deze kosten worden gebruikt om de gereguleerde prijzen van de operatoren met een sterke machtspositie te bepalen.

Huidig reguleringskader

Het besluit van 23 juli 2019 legt de gewogen gemiddelde kapitaalkosten (WACC) vast die worden gebruikt in alle tariefbesluiten die het BIPT neemt vanaf 1 oktober 2019.

Eerdere besluiten

Naar boven