Dit besluit stelt de tarieven vast die Belgacom mag toepassen voor de volgende diensten:

  • gespreksopbouw op het netwerk van Belgacom (“collecting”)
  • gespreksafgifte op het netwerk van Belgacom (“terminating”).

Het besluit werd genomen na een arrest van 16 juni 2006 van het hof van beroep van Brussel waarbij de reglementaire bepalingen die ertoe leidden dat het BIPT de mogelijkheid werd ontnomen om op elk ogenblik wijzigingen op te leggen in het referentieaanbod, alsook de bepalingen die de geldigheidsduur van het referentieaanbod vaststellen, werden verworpen (punt 31 van het arrest).

Tegen dat besluit is beroep ingesteld door Belgacom, dat daarna van zijn rechtsvordering heeft afgezien.

Naar boven