Dit besluit betreffende de tarieven voor de “tie cables” en de splitters was vernietigd krachtens het arrest van het hof van beroep van 15 mei 2006 naar aanleiding van een beroep ingesteld door Belgacom.

Naar boven