Dit besluit betreffende de publicatie van het gescheiden financieel verslag van Belgacom voor de jaren 2000-2001 heeft het voorwerp uitgemaakt van een beroep dat het hof van beroep heeft verworpen op 16 juni 2006. Belgacom heeft een voorziening in cassatie ingediend maar die werd verworpen op 12 oktober 2007.

Naar boven