Dit besluit definieert een nationale markt voor huurlijnen die steunen op de SDH-, WDM- en Ethernettechnologie, ongeacht de bitsnelheid. De conclusie luidt dat Belgacom (nu: Proximus) over een aanmerkelijke macht op deze markt beschikt en bijgevolg legt dat besluit dat bedrijf een reeks correctiemaatregelen op.

Tegen dit besluit is voor het hof van beroep een vordering tot nietigverklaring ingediend door Belgacom. Met uitzondering van het middel betreffende het specifieke gedeelte van het besluit met betrekking tot de toegang tot de inspectieruimtes, heeft het hof de door Belgacom aangevoerde middelen verworpen.

 

Naar boven