De ERGP acht voorafgaandelijke input van de sector heel belangrijk voordat het ERGP-werkprogramma 2023 wordt opgesteld. Het ERGP-werkprogramma 2023 zal gebaseerd zijn op de ERGP-middellangetermijnstrategie (MTS of medium term strategy). Bij het opstellen van het ERGP-werkplan 2023 zal rekening gehouden worden met de ontwikkelingen van de postsector en de veranderingen in de behoeften van de consument die in het bijzonder te wijten zijn aan de elektronische substitutie en e-commerce.

Deadline: stuur uw input naar GROW-ERGP@ec.europa.eu en ergp2022@cnmc.es tegen 28 februari 2021.

Naar boven