Vice-eersteminister en minister van Telecommunicatie, mevrouw Petra De Sutter, lanceerde in oktober 2021 het nationaal plan voor vast en mobiel breedband (het “breedbandplan”).

Hoeksteen van dit plan is het wegwerken van de zogenaamde "witte zones", ofwel zones waar geen ultrasnel breedbandnetwerk met een downloadsnelheid van ten minste 100 Mbps aanwezig is en waar een dergelijk netwerk in de relevante tijdshorizon ook niet zal worden ontwikkeld. Daarom werd 40,7 miljoen euro vrijgemaakt, die onder de vorm van subsidies toegekend zullen worden aan de operatoren om in deze gebieden vaste netwerken met zeer hoge capaciteit (ofwel “VHCN”) aan te leggen.

Om in aanmerking te komen, is deelname aan de competitieve procedure georganiseerd door de FOD Economie, verplicht (de “projectoproep”).

Via de openbare raadpleging georganiseerd door de FOD Economie kunnen de operatoren hun opmerkingen kenbaar maken met betrekking tot deze toekomstige oproep. De raadpleging kunt u via deze link vinden.

Naar boven