De Wereldpostvereniging is een intergouvernementele organisatie en gespecialiseerd agentschap van het Verenigde Natiessysteem met 192 lidstaten die als taak heeft “de duurzame ontwikkeling van efficiënte en toegankelijke universele postdiensten van goede kwaliteit aan te moedigen teneinde communicatie tussen de wereldbewoners te vergemakkelijken.

De UPU is de essentiële organisatie voor de post. Ze is eigenlijk intergouvernementeel, maar verankert in haar opdracht en strategie het concept van de betrokkenheid van de ruimere sector. Zoals ook erkend werd tijdens het congres van Abidjan (resolutie C 11/2021), zal de toegang van spelers uit de ruimere postsector tot UPU-producten en -diensten, helpen bij het nastreven van de opdracht van de organisatie, zoals beschreven in de UPU-stichtingsakte. Deze taak is op zich genomen door de Administratieve Raad, die een toegewijde werkgroep gecreëerd die deze kwestie diepgaander zal onderzoeken.

Deze raadpleging weerspiegelt de actuele mindset en brede denkrichting van de werkgroep, en wil uw ideeën horen over enkele vrij complexe onderwerpen.

Uw mening als belangrijke stakeholder in deze snel veranderende omgeving is van onschatbare waarde voor de vooruitgang van dit werk. Uw antwoorden zullen de UPU-opdracht voorthelpen op het vlak van samenwerking en interactie tussen de stakeholders, alsook helpen bij het voldoen aan de veranderende behoeften van de burgers. De UPU hoopt dat u zal kunnen deelnemen aan deze belangrijke stap van het raadplegingsproces.

Gelieve de ingevulde vragenlijst uiterlijk vrijdag 26 augustus 2022 9 september 2022 terug te sturen.

Op de UPU-website vindt u een elektronische versie van de vragenlijst in alle officiële UPU-talen.

Naar boven