Aanvulling op BROBA 2002. Advies inzake de toe te passen tarieven voor 2002. Goedgekeurd door de minister van Telecommunicatie op 6 februari 2002.

Naar boven