Die interfaces leggen de technische voorwaarden en de regels voor het gebruik van wifiapparatuur in de 5GHz-frequentiebanden vast.

Ze worden overeenkomstig het Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/2307 van de Commissie gedefinieerd.

Naar boven