De frequentietoewijzingen in de besluiten van de Raad van het BIPT van 14 juli 2020 met de toekenning van voorlopige gebruiksrechten in de 3600-3800MHz-band worden herschikt ten gevolge de beslissing van Entropia om af te zien van deze voorlopige gebruiksrechten.

Naar boven