Het besluit heeft betrekking op:

  1. de delen van de 3800-4200MHz-band die geïdentificeerd zijn voor private lokale netwerken;
  2. de technische gebruiksvoorwaarden van die netwerken;
  3. het formaat van de vergunningsaanvragen voor die netwerken;
  4. de aanwijzing van de tweecijferige mobiele netwerkcodes. 

Naar boven