In 2021 heeft het BIPT, op portfolioniveau, onderzocht of de operatoren met een aanzienlijke marktmacht (Proximus, Telenet, Brutélé en VOO NV) tarieven hanteren die kunnen leiden tot een price squeeze (of margin squeeze). Er is sprake van een price squeeze of wurgprijzen wanneer de marge tussen alle relevante inkomsten en de groothandelskosten niet volstaat om eigen netwerkkosten en retailkosten te dekken, met inbegrip van een redelijke kapitaalopbrengst.

Deze portfolio price squeeze-test is indertijd uitgevoerd op een relevant aggregatieniveau, conform de richtsnoeren van 22 juni 2021, zijnde de portfolio van topproducten van de vermelde operatoren. Het BIPT heeft in 2021 geen price squeeze-praktijken op portfolioniveau kunnen vaststellen.

Er kan echter niet worden uitgesloten dat een operator met een sterke machtspositie toch retailaanbiedingen ontwikkelt die economisch moeilijk dupliceerbaar zijn en zich specifiek in bepaalde marktsegmenten bevinden die worden beoogd door alternatieve operatoren. In dergelijke gevallen kan het gerechtvaardigd zijn om de portfoliotest te vervolledigen met een test op het niveau van individuele producten.

Het BIPT is onlangs overgegaan tot een test op het niveau van individuele producten naar aanleiding van een klacht van edpnet met betrekking tot bepaalde op fiber gebaseerde retail internetabonnementen die worden aangeboden door Proximus en zijn merk Scarlet. Zonder afbreuk te doen aan de resultaten van de test op de Proximus portfolio is, gelet op de omstandigheden, een price squeeze test op basis van de specifieke individuele producten die het voorwerp uitmaken van de klacht van edpnet gerechtvaardigd gezien het belang van deze producten voor de alternatieve operator.

Uit de resultaten van de test blijkt echter dat er geen negatieve marges vastgesteld kunnen worden op productniveau wanneer rekening gehouden wordt met de relevante incrementele kosten en inkomsten, alsook met de proportie van de klanten die bediend worden op basis van bitstream xDSL (koper) of bitstream GPON (fiber). Bijgevolg wordt de klacht van edpnet afgewezen.
 

Naar boven