Het BIPT heeft op 13 december 2019 een besluit aangenomen betreffende de analyse van de markt voor hoogwaardige toegang. In dat besluit worden verschillende verplichtingen opgelegd aan Proximus, waaronder de transparantieverplichting. Deze transparantieverplichting omvat het publiceren van een referentieaanbod, een document waarin de informatie, tarieven en technische specificaties van het gereguleerde wholesaleaanbod worden beschreven.

In opvolging van dit besluit bezorgde Proximus het BIPT een update van het referentieaanbod voor actieve hoogwaardige toegang, zijnde het BROTSoLL-referentieaanbod of “Proximus Reference Offer for Terminating Segments of Leased Lines”.

Het huidige besluit behandelt dit referentieaanbod. De behandelde onderwerpen zijn enerzijds van operationele aard (zoals termijnen en SLA’s) en anderzijds van tarifaire aard voor de diensten die nog niet aanwezig waren in de vorige versie van het referentieaanbod. Proximus dient zijn referentieaanbod bij te werken op basis van de conclusies genomen in dit besluit.

De volledige geschiedenis van het proces dat voorafging aan de aanneming van dit besluit vindt u hier.
 

Naar boven