Intelligente vervoerssystemen (ITS) omvatten ITS voor wegverkeer en ITS voor stedelijke spoorwegen.

ITS voor wegverkeer omvatten coöperatieve systemen op basis van realtimecommunicatie tussen het voertuig (met inbegrip van auto’s, vrachtwagens, fietsen, motorfietsen, trams, bouwmachines, landbouwmaterieel, alsmede voetgangers- en fietsersuitrusting) en de omgeving ervan (andere voertuigen, infrastructuur enz.).

In bepaalde gevallen kan dergelijke ITS-uitrusting ook worden gebruikt buiten de wegen (bijvoorbeeld op industrie-, landbouw- of bouwterreinen).

ITS voor stedelijke spoorwegen bestaan uit systemen voor openbaar vervoer die permanent worden geleid via ten minste één besturings- en beheerssysteem en die zijn bedoeld voor de exploitatie van lokale, stedelijke en voorstedelijke passagiersdiensten die gescheiden zijn van het algemene weg- en voetgangersverkeer.

Door middel van ITS kunnen de efficiëntie van het vervoerssysteem, de verkeersveiligheid en het comfort tijdens de reis aanzienlijk worden verbeterd. 

Naar boven