Het besluit betreft het onderzoek door het BIPT van het verzoek tot overdracht van de gebruiksrechten van b.lite en Mac Telecom aan Broadband Belgium, alsook het verzoek om de voorwaarden in verband met overgedragen gebruiksrechten te wijzigen.

Naar boven