Op 1 december 2021 heeft het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie een klacht ontvangen van mevrouw [X], gedomicilieerd te [Y].

De klacht is gebaseerd op artikel 99, § 2 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (hierna: ‘Wet van 1991’).

Telenet heeft, na een defect te hebben vastgesteld, het voornemen om een kabel aan te leggen over de eigendom van mevrouw [X], welke zij betwist.

Na onderzoek van de klacht besluit het BIPT dat Telenet correct heeft gehandeld in zin van de wet van 1991 en mag overgaan tot de voorgestelde werken. 

Naar boven