Met het oog op het naast elkaar bestaan van de openbare mobiele netwerken en het GSM-R-netwerk in de 900MHz-band wordt met dit besluit de geldigheid van het besluit van 30 juni 2015 na een eerste uitbreiding tot 31 juli 2020 met het besluit van 29 juli 2019 verder uitgebreid tot 31 december 2020 voor bepaalde spoorlijnen. 

Naar boven