Het besluit heeft betrekking op het onderzoek door het BIPT van het verzoek om overdracht van de gebruiksrechten van Global Colocation Services aan New Line Networks.

Naar boven