Het besluit, dat een besluit van 2011 vervangt, beoogt enerzijds het naast elkaar bestaan van de luchtvaartradars van Belgocontrol en van het ministerie van Landsverdediging in de 2700-2900MHz-frequentieband te garanderen en anderzijds het gebruik door de 4G-operatoren van de 2500-2690MHz-band.

Naar boven