Overeenkomstig artikel 22 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie heeft de Raad van het BIPT besloten om het gebruik toe te staan van de frequenties 1950.1-1955.1 MHz en 2140.1-2145.1 MHz op de Thorntonbank aan E-BO Enterprises voor het opzetten en exploiteren van een zendinstallatie op de Thorntonbank gelegen in de Belgische economische zone van de Noordzee.

De Tonrntonbank bevindt zich in de Noordzee voor de kust van zowel België als Nederland ten westen van de monding van de Westerschelde.

Naar boven