De mobiele dekking binnenshuis is dikwijls niet optimaal.

De tendens van energie-efficiënt bouwen en renoveren draagt ertoe bij dat het mobiel bereik binnenshuis gehinderd wordt.

Om de mobiele dekking binnenshuis te verbeteren kan de gebruiker zelf een aantal stappen ondernemen.

Een van de mogelijke maatregelen die een gebruiker kan nemen is het gebruik van vast opgestelde richtantennes buitenshuis.

Dit besluit legt de technische karakteristieken voor deze richtantennes vast.

Naar boven