Dit besluit betreft de herziening van de enige heffingen en de maandelijkse huurprijs “SLA Repair” van de referentieaanbiedingen van de kabeloperatoren voor toegang tot het televisieaanbod in het tweetalige gebied Brussel Hoofdstad en voor toegang tot het breedbandaanbod.

Het besluit wordt momenteel geconsulteerd.

Hoe kunt u reageren op dit document?

  • Tot 12 november 2020
  • Enkel via e-mail naar consultation.sg@bipt.be
  • Met de referentie Consult-2020-D8
  • Aanspreekpunt: Peter Vuchelen, ingenieur-adviseur (+32 2 226 88 96)
  • Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het opgegeven adres.
  • Voeg dit formulier als eerste blad bij uw antwoord a.u.b.
  • Uw opmerkingen zouden moeten verwijzen naar de paragrafen en/of tekstgedeelten waarop ze betrekking hebben en duidelijk aangeven wat vertrouwelijk is.

Naar boven