Op 23 augustus 2022 legde het BIPT een boete op aan Telenet omdat het geen afdoende beveiligingsmaatregelen had genomen om een van zijn sites te beschermen tegen de storm Eunice en om de fysieke toegang ervan te beveiligen.

Telenet diende tegen dit besluit een vernietigingsverzoek in bij het Marktenhof.

In het arrest van 10 mei 2023 bevestigt het Marktenhof de taak van het BIPT om erop toe te zien dat de veiligheid van de elektronische-communicatienetwerken en -diensten van de operatoren daadwerkelijk verzekerd blijft.

Het BIPT kan in dat kader eisen dat een in gebreke blijvende operator gepaste maatregelen neemt en ook boetes opleggen.

Naar boven