Het BIPT heeft een studie laten uitvoeren over datacenters en aanbieders van digitale inhoud in België. Deze analyseert de commerciële ontwikkelingen op de markt en inventariseert de diensten die er aangeboden worden. Daarnaast werd ook gekeken hoe er wordt  omgegaan met veiligheid en duurzaamheid.   

De Belgische markt blijkt in vergelijking met de buurlanden eerder klein en wordt voornamelijk ingenomen door 3 partijen die samen meer dan 75% marktaandeel hebben. De markt kent wel veel beweging en een sterke groei in het laatste anderhalf jaar waarbij nieuwe spelers hun intrede doen. Alle datacentra hebben veel aandacht voor veiligheid waarbij gebruik gemaakt wordt van internationale certificeringen. Verder blijkt dat de Belgische aanbieders in het algemeen weinig bezig te zijn met de duurzaamheidsvraagstukken en dat dit zich vooral beperkt tot aankoop van groene stroom. Dit aspect draagt slechts weinig bij aan hun onderscheidend concurrentievermogen. Enkel een paar datacenters zijn aangesloten bij internationale initiatieven.

Deze studie dient enerzijds als basis voor het BIPT om een analyse te maken van het maatschappelijk belang van deze digitale infrastructuren en hoe het hierbij een toezicht kan uitoefenen. Anderzijds geeft ze een eerste overzicht hoe de markt omgaat met duurzaamheid en wat de mogelijke acties kunnen zijn. 
 

Naar boven