Het BIPT heeft een studie laten uitvoeren over de duurzaamheid van de telecomnetwerken in België. Deze analyseert de voetafdruk van de telecomnetwerken waarbij specifiek gekeken wordt naar de evolutie van het energieverbruik, de CO2-uitstoot, het waterverbruik en de afvalverwerking van de voorbije 4 jaar.

Uit de studie blijkt dat duurzaamheid reeds een belangrijk thema is voor de drie onderzochte telecomoperatoren en dat deze reeds meerdere initiatieven en doelen vooropgesteld hebben. In de periode 2018-2021 is hun energieverbruik afgenomen met 11% en de CO2-uitstoot met 38%. Hoewel de Belgische telecommarkt reeds CO2-neutraal is door de aankoop van emissierechten, worden verdere inspanningen geleverd om de CO2-uitstoot nog verder te verminderen. De operatoren zetten ook in op het hergebruik en de recyclage van onder meer settopboxes en modems om de afvalberg te verkleinen.

Deze eerste studie dient enerzijds als basis voor het BIPT om de markt te blijven monitoren en anderzijds om na te gaan welke verdere acties inzake duurzaamheid genomen kunnen worden.
 

Naar boven