Het BIPT stelt het platform SERIMA.be ter beschikking van de operatoren. 

Via dat platform kan een operator een risicoanalyse uitvoeren in een op nationaal niveau gestandaardiseerd kader. De operator kan deze vervolgens aan het BIPT voorleggen. Het BIPT kan op die basis feedback verstrekken aan de operator. 

Het BIPT is van plan om voor bepaalde operatoren de modaliteiten van de risicoanalyse te bepalen en is van plan de operatoren te vragen om deze analyse jaarlijks voor te leggen.

De mededeling van 12 april 2023 vervangt deze mededeling.

Naar boven