Het BIPT stelt het platform SERIMA.be ter beschikking van de operatoren.

Via dat platform kan de operator een risicoanalyse uitvoeren in een op nationaal niveau gestandaardiseerd kader.

De operator kan deze vervolgens aan het BIPT voorleggen.

Het BIPT kan op die basis feedback verstrekken aan de operator.

De mededeling van 5 juli 2022 vervangt deze mededeling.

Naar boven