Sinds 2019 dienen postale operatoren die intra-Europese grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten aanbieden te voldoen aan de verplichtingen uit de nieuwe EU-Verordening 2018/644 van 18 april 2018 betreffende grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten.

Overeenkomstig artikel 6 van deze Verordening dient het BIPT de weerhouden bpost-tarieven te beoordelen teneinde vast te stellen welke tarieven onredelijk hoog geacht worden.

Naar boven