Het besluit heeft betrekking op de technische en operationele voorwaarden die nodig zijn om de co-existentie tussen naburige netwerken die gebruikmaken van de frequentiebanden 703-733 MHz en 758-788 MHz te waarborgen, alsook de bescherming van andere diensten en toepassingen in de aangrenzende banden. 

Antwoordtermijn: tot 2 maart 2018

Werkwijze om te antwoorden: Aan: consultation.sg@bipt.be 

Onderwerp: “CONSULT-2018-A4”

Aanspreekpunt: Michaël Vandroogenbroek (02 226 88 11)

Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het opgegeven adres.

Er wordt gevraagd om het “Formulier dat als voorpagina dient te worden gebruikt bij het antwoord op een door het BIPT georganiseerde openbare raadpleging” te gebruiken.

Het BIPT wenst ook dat de commentaren verwijzen naar de paragrafen en/of onderdelen waarover ze handelen. Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is.

Naar boven