In dit ontwerpbesluit worden de maandelijkse wholesaletarieven voor toegang tot het FTTH-GPON-netwerk van Proximus voorgelegd voor openbare raadpleging.

Dit ontwerpbesluit is een uitvoeringsmaatregel van de CRC van 29 juni 2018 (met een erratum van 11 juli 2018). Daarin wordt uitvoerig ingegaan op de door de CRC opgelegde verplichting inzake prijscontrole voor de wholesaletoegang tot het FTTH-netwerk van Proximus en wordt de redelijkheid van die tarieven onderzocht.

Werkwijze om reacties op deze raadpleging te versturen: via e-mail naar consultation.sg@bipt.be (betreft: CONSULT-2020-D6)

Antwoordtermijn: tot 30 october 2020

Contactpersoon: Martin Dorme (+32 2 226 87 06, martin.dorme@ibpt.be)

Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het opgegeven adres. U wordt verzocht gebruik te maken van het formulier dat als voorpagina dient te worden gebruikt bij het antwoord.

Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is. Het BIPT vraagt eveneens dat de opmerkingen verwijzen naar de paragrafen en/of delen waarop ze betrekking hebben.
 

Naar boven