In dit ontwerpbesluit worden de herziening van de enige heffingen en de maandelijkse huurprijs “ISLA Repair” van de referentieaanbieding Bitstream GPON van Proximus voorgelegd voor publieke consultatie.

Werkwijze om reacties op dit document door te sturen :

  • Mail naar: consultation.sg@bipt.be (referentie: CONSULT-2021-A1).
  • Antwoordtermijn: tot 12 maart 2021
  • Aanspreekpunt: Peter Vuchelen (+32 2 226 88 96)
  • Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het voormelde adres.
  • Gelieve als voorpagina van uw antwoord het specifieke formulier te gebruiken.
  • Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is.
  • Het BIPT vraagt eveneens dat de opmerkingen verwijzen naar de paragrafen en/of delen waarop ze betrekking hebben

Naar boven