Op 26 november 2012, 12 juni 2013 en 27 augustus 2013 heeft Belgacom verschillende wijzigingen voorgesteld in de referentieaanbiedingen WBA VDSL2 en BROBA Ethernet zodat ze worden gecorrigeerd en aangevuld wat betreft de technische beperkingen die vastgesteld zijn in het kader van de optie Dedicated VLAN. Overeenkomstig artikel 59, § 6, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, overweegt het BIPT om in een ontwerpbesluit Belgacom ertoe te verplichten zijn voorstellen tot wijziging van de voormelde referentieaanbiedingen aan te passen. Het BIPT legt dit ontwerpbesluit voor raadpleging van de sector voor, overeenkomstig de artikelen 139 en 140 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

Naar boven