De Europese wetgever heeft bepaald dat het mogelijk moet zijn gebruik te maken van nummers op extraterritoriale wijze, dat wil zeggen buiten het grondgebied van de toekennende lidstaat.

Het gaat hier meer bepaald over het gebruik van niet-geografische nummers (dus zonder geografische betekenis) voor niet- interpersoonlijke communicatiediensten.

Dit wil zeggen andere communicatiediensten dan waarbij er directe persoonlijke communicatie is tussen een aantal personen, bv. automatische transfer van data.

Om dit te faciliteren moet elke lidstaat een niet-geografische nummerreeks toewijzen.

Een besluit zal worden aangenomen om deze verplichting uit te voeren.

Deze raadpleging van het ontwerp van besluit beoogt om terugkoppeling te krijgen van alle belanghebbenden over de verschillende opties alsook om alle nuttige opmerkingen te verzamelen inzake de door het BIPT voorgestelde toe te wijzen nummerreeks.

Hoe kunt u reageren op dit document?

  • Tot 30 juli 2021
  • Enkel via e-mail naar consultation.sg@bipt.be
  • Met de referentie Consult-2021-B6
  • Aanspreekpunt: Jan Vannieuwenhuyse, 1ste Ingenieur-adviseur
  • Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het opgegeven adres.
  • Voeg dit formulier als eerste blad bij uw antwoord a.u.b.
  • Uw opmerkingen zouden moeten verwijzen naar de paragrafen en/of tekstgedeelten waarop ze betrekking hebben
  • en duidelijk aangeven wat vertrouwelijk is.

Naar boven