Het besluit betreft de technische en operationele voorwaarden nodig om schadelijke storingen in de 900MHz- en 1800MHz-frequentiebanden te vermijden. 

Hoe kunt u reageren op dit document?

  • Tot 6 mei 2022
  • Enkel via e-mail naar consultation.sg@bipt.be
  • Met de referentie “Consult-2022-C1”
  • Aanspreekpunt: Michael Vandroogenbroek, eerste ingenieur-adviseur (+32 2 226 88 11)
  • Voeg dit formulier als eerste blad bij uw antwoord a.u.b.
  • Uw opmerkingen zouden moeten verwijzen naar de paragrafen en/of tekstgedeelten waarop ze betrekking hebben en duidelijk aangeven wat vertrouwelijk is.

Naar boven