Raadpleging georganiseerd op verzoek van de Minister van Economie van 13 december 2012 betreffende het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mobiele-communicatiediensten aan boord van luchtvaartuigen

Naar boven