De door de minister van Post voor raadpleging voorgelegde bepaling wijzigt artikel 8 van de wet van 26 januari 2018 door de groep van ondernemingen die bijdragen tot de financiering van het Instituut uit te breiden naar alle aanbieders van postdiensten met een omzet hoger dan 500.000 euro behaald met de activiteiten van postale diensten in België gedurende het voorgaande jaar.

Het voorstel behoudt het bedrag van de jaarlijkse reguleringsbijdrage die bestaat uit een vast bedrag van 0,1% van de omzet die met postdienstactiviteiten is behaald. Dat bedrag kan worden verhoogd bij een in de Ministerraad overlegd Koninklijk Besluit.

Hoe kunt u reageren op dit document?

  • Tot 31 januari 2023
  • Enkel via e-mail naar consultation.sg@bipt.be
  • Met de referentie “Consult-2023-A1”
  • Aanspreekpunt: Pierre-Yves Charles, juridisch adviseur (+32 478 38 81 73)
  • Voeg dit formulier als eerste blad bij uw antwoord a.u.b.
  • Uw opmerkingen zouden moeten verwijzen naar de paragrafen en/of tekstgedeelten waarop ze betrekking hebben en duidelijk aangeven wat vertrouwelijk is.

Naar boven