Overeenkomstig artikel 107, § 3, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie  moeten de operatoren van nummergebaseerde interpersoonlijke communicatiediensten ononderbroken toegang verschaffen tot de nooddiensten.

Na herhaalde incidenten bij de routering van noodoproepen blijkt dat deze ononderbroken toegang momenteel in de praktijk onvoldoende is gegarandeerd.  

De noodzaak blijkt om te zorgen voor redundantie voor het routeren van deze noodoproepen via de infrastructuur van een tweede operator.

Hoe kunt u reageren op dit document?

  • Tot 19 november 2023
  • Enkel via e-mail naar consultation.sg@bipt.be
  • Met de referentie “Consult-2023-D2”
  • Aanspreekpunt: Ann Fromont, Adviseur (+32 2 226 88 83)
  • Voeg dit formulier als eerste blad bij uw antwoord a.u.b.
  • Uw opmerkingen zouden moeten verwijzen naar de paragrafen en/of tekstgedeelten waarop ze betrekking hebben en duidelijk aangeven wat vertrouwelijk is.

Naar boven