Dit ontwerp bepaalt de definitieve voorwaarden voor het verkrijgen en uitoefenen van de gebruiksrechten die worden toegekend aan de zendinstallaties gelegen in de Belgische exclusieve economische zone in de Noordzee.

Hoe kunt u reageren op dit document?

  • Tot 10 april 2023
  • Enkel via e-mail naar consultation.sg@bipt.be
  • Met de referentie “Consult-2023-A6”
  • Aanspreekpunt: Gino Ducheyne, eerste ingenieur-adviseur (tel. +32 (0)2 226 88 18)
  • Voeg dit formulier als eerste blad bij uw antwoord a.u.b.
  • Uw opmerkingen zouden moeten verwijzen naar de paragrafen en/of tekstgedeelten waarop ze betrekking hebben en duidelijk aangeven wat vertrouwelijk is.

Naar boven