Het besluit heeft betrekking op de technische en operationele voorwaarden die nodig zijn om de co-existentie tussen naburige netwerken die gebruikmaken van de frequentieband 800MHz te waarborgen, alsook de bescherming van andere diensten en toepassingen in de aangrenzende banden.

Hoe kunt u reageren op dit document?

  • Tot 18 november 2022
  • Enkel via e-mail naar consultation.sg@bipt.be
  • Met de referentie “Consult-2022-E6”
  • Aanspreekpunt: Michael Vandroogenbroek, eerste ingenieur-adviseur (+32 2 226 88 11)
  • Voeg dit formulier als eerste blad bij uw antwoord a.u.b.
  • Uw opmerkingen zouden moeten verwijzen naar de paragrafen en/of tekstgedeelten waarop ze betrekking hebben en duidelijk aangeven wat vertrouwelijk is.

Naar boven