Het BIPT organiseert een raadpleging over de kostenmodellen voor toegang tot de netwerken van de kabeloperatoren en het FTTH-netwerk van Proximus.

Deze raadpleging beoogt de sector meer transparantie te bieden met betrekking tot het proces voor kostenmodellering alsook om alle nuttige opmerkingen te verzamelen om desgevallend deze kostenmodellen aan te passen.

Dit document introduceert en beschrijft het raadplegingsproces. Het geeft eveneens een gedetailleerde beschrijving van de meest relevante aspecten in verband met de kostenmodelleringsoefening waarvoor het BIPT de feedback vraagt van de stakeholders. Het omvat een aantal specifieke vragen die de stakeholders worden gevraagd te beantwoorden.

De raadpleging heeft betrekking op het geheel van de volgende documenten:

- Raadplegingsdocument (dit document);
- Beschrijvende handleidingen van de kostenmodellen voor kabel en FTTH;
- Gebruikershandleidingen van de kostenmodellen voor kabel en FTTH;
- Openbare versie van de kostenmodellen voor kabel en FTTH.

Werkwijze om reacties op deze raadpleging te versturen: via e-mail naar consultation.sg@bipt.be (betreft: CONSULT-2018-D2).

Antwoordtermijn: tot 24 januari 15 februari 2019.

Contactpersoon: Martin Dorme (+32 2 226 87 06, martin.dorme@ibpt.be)

Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het opgegeven adres. U wordt verzocht gebruik te maken van het formulier dat als voorpagina dient te worden gebruikt bij het antwoord.

In het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is. Het BIPT vraagt eveneens dat de opmerkingen verwijzen naar de paragrafen en/of delen waarop ze betrekking hebben.

Naar boven