Citymesh richtte een vraag tot het BIPT om basisstations toe te voegen aan de huidige vergunning. 

WERKWIJZE OM OP DIT DOCUMENT TE ANTWOORDEN 

Antwoordtermijn: tot 11 oktober 2019 

Werkwijze om te antwoorden: Aan: consultation.sg@bipt.be 

Onderwerp: «Consult-2019-B9» 

Aanspreekpunt: Gino Ducheyne, Eerste Ingenieur-adviseur (02 226 88 18) 

Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het opgegeven adres. 

Er wordt gevraagd om het “Formulier dat als voorpagina dient te worden gebruikt bij het antwoord op een door het BIPT georganiseerde openbare raadpleging” te gebruiken

Het BIPT wenst ook dat de commentaren verwijzen naar de paragrafen en/of onderdelen waarover ze handelen.
 

Naar boven