Op 16 april 2024 heeft het BIPT beslist een nieuwe uitnodiging voor kandidaatstelling voor de frequentieband 3410-3430 MHz te publiceren.

Aangezien er geen kandidaat was naar aanleiding van de op 16 november 2023 gepubliceerde oproep tot kandidaatstelling, wordt de spectrum cap verhoogd tot 120 MHz voor deze oproep tot kandidaatstelling (artikel 4, § 3, tweede lid, van het 3600MHz-besluit).

Naar boven