Vordering tot nietigverklaring van het besluit van de Raad van het BIPT van 20 mei 2014 tot het opleggen van een administratieve boete aan Belgacom wegens niet-naleving, voor het referentieaanbod WBA VDSL2, van de verplichting tot transparantie

Naar boven