Dit besluit betreffende de “Improved SLA” heeft het voorwerp uitgemaakt van twee tussenarresten van het hof van beroep naar aanleiding van een beroep ingesteld door Belgacom.

Naar boven