Datacenters vervullen een cruciale rol in de digitale wereld. Om een beter inzicht te krijgen in de huidige Belgische markt, voert het BIPT een studie uit naar de Belgische spelers binnen het werkgebied van de datacenters en van de aanbieders van digitale inhoud. Het BIPT heeft deze studie uitbesteed aan het Nederlandse adviesburo Stratix. Voor meer informatie kunt u terecht bij het BIPT en Stratix.

Doel van dit onderzoek is het opstellen van een eerste grondige beschrijving van de bedrijven en de trends op de Belgische markt. Naast de commerciële ontwikkelingen, zoals groei van de bedrijven en het aantal klanten, wordt ook specifiek gekeken naar veiligheid en duurzaamheid. De scope van het onderzoek beperkt zich niet alleen tot de datacenters zelf, ook  de leveranciers van de netwerken (“connectiviteit”) en de content delivery networks (CDN’s)  worden beschreven.

Naast commerciële of colocatie datacenters zijn er in België vergelijkbare ruimtes die voor de eigen dienstverlening worden gebruikt. Deze ruimtes staan ook bekend als serverruimtes of rekencentra. Ook dit soort gebouwen en locaties wordt onderzocht.

Voor het onderzoek naar private serverruimtes zal via e-mail contact worden opgenomen met de technische beheerders met het verzoek een online vragenlijst in te vullen. Het invullen van deze enquête kost minder dan 5 minuten.  De verkregen data wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld. Een aantal van de bedrijven zal na het invullen van de beknopte vragenlijst worden benaderd voor een interview. De online enquête en de interviews hebben geen commerciële doelstelling. Zij zijn uitsluitend bedoeld voor de studie.

Het BIPT maakt middels dit bericht bekend dat dit onderzoek loopt en vraagt wie door Stratix wordt benaderd mee te werken aan dit onderzoek.

Voor meer informatie kunt u terecht bij het BIPT en Stratix.

Naar boven