Arrest van het Europees Hof van Justitie van 5 maart 2020 betreffende het verzoek om een prejudiciële beslissing van het Marktenhof inzake de vordering van Viasat tot nietigverklaring van het besluit van 7 augustus 2018 betreffende de gebruiksrechten van Inmarsat Ventures Ltd voor complementaire grondcomponenten 

Naar boven