Alvorens uitspraak te doen, heeft het Marktenhof beslist om twee prejudiciële vragen te stellen aan het Europees Hof van Justitie over de interpretatie van de Beschikking van het Europees Parlement en de Raad van 30 juni 2008 inzake de selectie en machtiging van systemen die mobiele satellietdiensten (MSS) leveren.

Naar boven