De Europese wetgever heeft bepaald dat het mogelijk moet zijn gebruik te maken van nummers op extraterritoriale wijze, dat wil zeggen buiten het grondgebied van de toekennende lidstaat

Het gaat hier meer bepaald over het gebruik van niet-geografische nummers (dus zonder geografische betekenis) voor niet- interpersoonlijke communicatiediensten. Dit wil zeggen andere communicatiediensten dan waarbij er directe persoonlijke communicatie is tussen een aantal personen, bv. automatische transfer van data. Om dit te faciliteren moet elke lidstaat een niet-geografische nummerreeks toewijzen.

Via een raadpleging van het ontwerp van besluit werd beoogd om terugkoppeling te krijgen van alle belanghebbenden over de verschillende opties alsook om alle nuttige opmerkingen te verzamelen inzake de door het BIPT voorgestelde toe te wijzen nummerreeks. Het aangenomen besluit kan u hier vinden.

Naar boven